Petr Kalandra - Dětské šaty

Dětské šaty

EmiSetři si Ctvář Da slzí Gpár

Emia řekni Cco ti na tom DzáleGží

Emidnes přišla chvíCle a Dmě se zdá,G

Emiže dětské šaty jsou ti Gpřítěží

Cčas je odnášíG

 

Šli jsme loukou, šli jsme strání

a dětství odletělo bůhví kam

má pestrost křídel a dívčích přání

a nebo jako kytka uvadá

v nočních zahradách

a nebo jako kytka uvadá

v nočních zahradách

 

EmiDětství odletělo Dbůhví Emikam

Emizpátky nevrátí se, Djá ho Emiznám

Dětství odletělo bůhví kam

zpátky nevrátí se, já ho znám

Cnevěř pohádkámG