Plastic People Of The Universe - Houby

Houby

ČloCvěk zezoufalství snaFdno pomate se

MuCchomůrky bílě buFdu sbírat v lDmiese

CFCF

® ooooo oooo oo

MuCchomůrky bílé běFlejší než sněhy

SnCím je kukojení své potFřeby něDmihy

®

NeCprocitnu tady aFž na jinym světě

MuCchomůrky bílé buFdu sbírat v létě

 

® ooooo muchomůrky bílé