Oldřich Janota - Hotel Savoy

Hotel Savoy

AmiV hotelu GSavoy

Fs tvou něžnou Ghlavou blízko Amisvojí

Amimyšlenky Gplavou

Fspirály Gna tapetách Amistojí 

AmiA Gty Fkouříš svý AmiSparty 

ale Amijak Gty Fno tak já Amitaky

Amirozfoukám Gpopel

Fpřes prázdný Ghotel

AmiSavoy

V krku mě škrábou 

procházky z tabákových polí

štukovou malbou 

procházím na úpatí hory

A ty kouříš svý Sparty 

ale jak ty

no tak já taky

rozfoukám popel

přes prázdný hotel

Savoy

Sundej si závoj

půjdem se ještě chvíli projít

hořící trávou

je pěkná i když trochu bolí

A ty a ty taky

ale jak ty

no tak já taky

rozfoukám popel

přes prazdný hotel

Savoy

V hotelu Savoy

s tvou něžnou hlavou blízko svojí

myšlenky plavou

spirály na tapetách stojí 

A ty kouříš svý Sparty 

ale jak ty

no tak já taky

rozfoukám popel

přes prázdný hotel

Savoy