Richard Muller - Nahý II

Nahý II

A, E, A, E, A, E, A, E

DUblížil som ženám Edeťom A mamám

DSvoju Ehlbokú úctu A skladám

DPred Evami moji F#midrahí

Ktorým Dzneuctil som E, Dprahy

D Od EHlohovca až do A Prahy

D, Esom A nahý

DNech mi Evšetci svätí pomôF#mižu

Dnahý Eaž na koDžu

®: AC/nebudem F#minahý

Drahé Dslečny drahé A ženy

C/Od teraz až F#minavždy

zostávam Doblečený

A NeveC/rím že mi F#mipomôžuH

Dsom nahý Eaž na koDžu

DNahý už som bolE

A stačí

DNormálne Ena egy keto A három D, E, F#mi

Dnevyzlečiem sa Eani Dpred lekárom