Divokej Bill - Vstávej

Vstávej

DPředstav si, že je mír a Aklid, všechno můžeme Gmít, že nám Anic neschá Dzí, 

život píše ro A mán, je teplá Gzem. 

 

Je mír a klid, kam chceme můžeme jít, štěstí nás prová zí, 

život píše ro mán a já tu jsem. 

 

Zvu tě na divokej let do neznáma, vzhůru noha ma 

je všechno mezi ná ma a já jsem ten 

 

kdo tu teď mok ne, zpívá pod ok nem až do rá na, 

chce tě nazpá tek a není to sen, vždyť já jsem do tebe blázen. 

 

®: Vstávej, nenech mě čekat, ještě na to sílu mám, 

vstávej, nenech mě čekat, vlítnu tam jak uragán, 

vstávej, nenech mě čekat, ještě na to sílu mám. 

 

Představ si, že všechno la dí, nic nám neva dí, dale ko od měs ta 

my dva a příro da nechceme přes tat, 

 

Vůně kopre tin, stromy, pod nima stín, kolem teče vo da, 

nic nám neute če tak přestaň bre čet, vždyť já jsem do tebe blázen 

 

®: 3x